Skrócony program na wybory samorządowe 2021 – BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Oddział lokalny Wolfenbüttel

Twoje miasto. Twoje środowisko. Twoja przyszłość.

Do przyszłość prowadzą różne drogi. Tak, jak ludzkość ma moc niszczenia świata, ma również moc czynienia go lepszym miejscem dla wszystkich. Jest to w naszych rękach.

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Wolfenbüttel, angażuje się właśnie ulepszanie naszego miasta i świata.

My GRÜNE jesteśmy zaangażowani w tworzenie kosmopolityczne i zrównoważonego społeczeństwa. Stajemy po stronie inicjatyw społecznych w walce z rasizmem i wszelkiego rodzaju przemocy. W wyborach samorządowych w roku 2021 ważne jest również, aby Wolfenbüttel nie dryfował na prawo. Nie ma u nas miejsca na nienawiść i prawicową agitację.

Naszmi kandydatami są obywatele Wolfenbüttel, którzy są zaangażowani w czynne życie w mieście, w którym każdy może poczuć się jak w własnym domu. Przy tym patrzymy poza granice miasta, ponieważ nasze dobro nie może stać się ciężarem dla ludzi i przyrody w innym miejscu. Opowiadamy za politykę, która się orientuje na zrównoważonym rozwoju. Dlatego myślimy o rozwoju miast jako o zintegrowanej koncepcji, która uwzględnia wszystkie aspekty życia społecznego.

Pandemia korony, stawia w szczególności gminy, przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie polityki finansowej. Nasze miasto musi inwestować w dobrą infrastrukturę, nowoczesną administrację, inkluzyjną edukację i spójność społeczną. My GRÜNE, uważamy, że oszczędzanie to zła droga. Nie będziemy w stanie zrekompensować braku dochodów poprzez politykę oszczędnościową władz miejskich. Chcemy zainwestować już dziś i najpóźniej do roku 2030 ustawić kurs, aby Wolfenbüttel stało się miastem neutralnym dla klimatu. W tym celu chcemy zainicjować wzrost w zakresie energii i mobilności, a wreszcie wykorzystać możliwości, jakie daje cyfrowa zmiana.

Wolfenbüttel. Jeśli zielony, to kompetentnie!

Wspólnota Wolfenbüttel

Chcemy …

 • więcej miejsca na spotkania ludzi z różnych kultur, środowisk społeczno-kulturowych, międzypokoleniowych, rożnej orientacji seksualnej i religijnych wyznań, w naszym mieście Wolfenbüttel
 • Certyfikacji miasta Wolfenbüttel jako „gminę przyjaznej dzieciom”
 • W administracji miasta wprowadzić język wrażliwy na dyskryminację
 • Utworzyć punkt kontaktowy dla osób, które doświadczyły dyskryminacji
 • Ogłosić miasto Wolfenbüttel jako „bezpieczną przystań” dla uchodźców

Udział obywateli

Chcemy …

 • Utworzyć rady obywatelskie jako szanse na udział w życiu politycznym w miasta Wolfenbüttel
 • Umożliwić młodym ludziom wpływania na politykę w miasta Wolfenbüttel w ramach miejskiej politycznej gry symulacyjnej
 • Aby posiedzenia Rady i jej komisji były transmitowane na żywo w Internecie
 • Zapewnić platformę internetowej, na której można omawiać inicjatywy obywatelskie na nie głosować, jak również na inicjatywy administracyjne
 • Nawiązać bliższą i bardziej bezpośrednią komunikację między administracją miejską a mieszkańcami za pomocą aplikacji „Sag ‘s Wolfenbüttel”

Ochrona środowiska, przyrody i klimatu

Chcemy …

 • Uczynić Wolfenbüttel będzie neutralny dla klimatu do roku 2030
 • Utworzyć stanowisko kierownika do spraw ochrony klimatu
 • Rozpowszechnić w mieście generowanie energii odnawialnej, oszczędzaj energetyce i wyremontować pod tym kontem istniejące budynki miejskie, z energetycznego punktu widzenia w najlepszy możliwy sposób
 • Wspólnie rozpocząć program ponownego zalesiania; aby Wolfenbüttel wydał statut ochrony drzew i posadził drzewa o dużych koronach w odpowiednich miejscach na terenie miasta
 • Chcemy utworzyć wieloletnie pasy kwiatów na miejskich terenach zielonych i dzierżawionych gruntach ornych jako pastwiska dla owadów. Grunty rolne, należące do miasta, wydzierając tylko gospodarstwom ekologicznym
 • Promować i aktywnie wspomagać w projektowaniu naturalnych ogrodów prywatnych
 • Przyspiesz odzyskiwanie odpadów radioaktywnych z Asse II i doprowadź do rozwiązania kwestii tymczasowego i końcowego składowania poprzez otwarte porównanie z dwoma lokalizacjami oddalonymi od Asse. Przy tym nie spowodować spowalniać do odtransportu radioaktywnych odpadów

Budowa

Chcemy

 • Znacznych zwiększenie kwot dofinansowania w projekcie „Młodzi kupują stare” oraz rozszerzenie programu dofinansowania na cały obszar miasta i zakup mieszkań z portfela
 • Połączyć dofinansowania poprzez projekt „Młodzi kupują stare” z faktem, że istniejące budynki są odnawiane w sposób korzystany dla klimatu
 • Stworzyć dodatkowe stanowisko pracy o charakterze społeczno-przestrzennym w celu wsparcia rozwoju kwartałów w dzielnicach i miejscowościach miasta
 • Ograniczyć do minimum uszczelnienie powierzchni
 • Umożliwić ekspansje osadnicza poza zabudowane obrzeża tylko wtedy, gdy uwzględniane będą zasady zrównoważonego rozwoju urbanistycznego
 • Opracować plany rozwoju, które uwzględniają całą przestrzeń społeczną (mieszkanie i praca, środowisko i mobilność) i promować zrównoważony rozwój (budynki mieszkalne, innowacyjne koncepcje budynków i życia, rozległe tereny zielone)

Mobilność i transport

Chcemy …

 • Zrównoważonej mobilności sprzyjającej społeczeństwu dla wszystkich dzięki stworzeniu inteligentnej sieci dla wszystkich środków transportu: połączenia autobusowe i kolejowe zazębiające się w czasie, bezpieczne sieci ścieżek rowerowych, nowoczesne węzły transportowe, zaopatrzenie w pobliżu miejsca zamieszkania i trasy bez barier
 • Zaoferować stacje wypożyczania samochodów, publicznych rowerów publicznych i e-ładowania w pobliżu domostw. W całym mieście konfiguracji stacje mobilności przy dzielnicach mieszkaniowych
 • Stopniowo przebudowuj flotę samochodową gminy na pojazdy z napędem elektrycznym
 • Wprowadzić pasy dla wózków inwalidzkich na brukowanych nawierzchniach dróg zabytkowych
 • Wprowadzić strefę rowerową o tempie 30 w powodzi Oker oraz w dzielnicy mieszkalnej między Adersheimer i Goslarscher Strasse
 • Wprowadzić tempo 30 na całym obszarze miasta i ogranicz ruch ciężarówek również na całym terenie miasta
 • Rozbudować miejską sieć ścieżek rowerowych i pieszych, tak aby na całym obszarze miasta można było szybko i bezpiecznie dotrzeć pieszo lub rowerem
 • Stworzyć więcej zadaszonych miejsc parkingowych dla rowerów na obszarach mieszkalnych z wielopiętrowymi budynkami
 • Usprawnić istniejące już parkingi i parkingi wielopoziomowe oraz ułatwić dojazd do miasta dzięki przemyślanemu pokierowania ruchem
 • W lokalnym transporcie publicznym (ÖPNV), wprowadzić efektywny bilet krótkodystansowy z limitem czasowym
 • Zbadać przedłużenie trasy ruchu tramwajowego z BS-Stöckheim do Wolfenbüttel

Przedszkola i szkoły

Chcemy …

 • Szybko i zgodnie z zapotrzebowaniem poszerzyć ofertę wysokiej jakości placówek opieki nad dziećmi, przedszkoli, żłobków i opieki pozaszkolnej
 • Dodać aspekty partycypacyjne i związane z płcią do koncepcji miejskich żłobków
 • Wspólnie z Miejską Radą Rodziców opracować koncepcję, w jaki sposób w Wolfenbüttel można będzie niezawodnie realizować prawo do całodziennej opieki nad dziećmi od roku 2025
 • Wyremontować dziedzińce szkolnych z udziałem tamtejszych dzieci i młodzieży
 • Wspierać wszystkie szkoły w szybkiej realizacji ich koncepcji edukacyjnych w zakresie digitalizacji
 • Przy kupnie urządzeń cyfrowych, sprzętu elektronicznego, upewnić się, że są one tak trwałe, jak to tylko możliwe i ze będzie możliwa ich naprawa

Digitalizacja

Chcemy …

 • Stworzyć jednostkę kadrową do systematycznego zajmowania się cyfryzacją jako zadaniem rozwojowym gminy
 • Przyspieszyć rozbudowę sieci światłowody aż pod drzwi wejściowe domów
 • Zaoferować darmowe Wi-Fi w większej liczbie miejsc, zwłaszcza w miejscach infrastruktury (np. Kornmarkt, dworzec kolejowy), instytucjach gospodarczych i społecznych (np. muzeach, kwaterach dla bezdomnych, miejscach spotkań) oraz w miejscach administracyjnych (ratusz)
 • Przekazać do bezpłatnego użytku wszelkie dane i informacje niepodlegające ochronie danych samorządu lokalnego i organizacji z udziałem lokalnym (np. zakłady komunalne)

Lokalna polityka gospodarcza

Chcemy …

 • Zachęcać do zakładania przedsiębiorstw typu start-up i średnich przedsiębiorstw, które są zrównoważone i promować będą odpowiednią kulturę start-upów
 • Oszczędnie i ekologicznie zarządzać przestrzenią komercyjną z uwzględnieniem istniejącej sieci biotopów
 • Wspierać lokalne firmy w dotarciu do klientów drogą online
 • Dalej uatrakcyjnić nasze centrum miasta dla przyjemności w nim przebywania przeprojektowanie rynek miejski, jak i inne pozostałe miejsca na pasażu
 • Zapewnić małą sprzedaż detaliczną w lokalnych dzielnicach i w miejscach, gzie do tej pory brakowało poszczególnych towarów np. poprzez korzystnie finansowo udostepnienie lokali
 • Dzięki zmianie w miejskich wytycznych dofinansowania, chcemy się przyczynić do tego, aby inni podmioty w Wolfenbüttel, na przykład w dziedzinie sportu i kultury, podejmą idee sprawiedliwego handlu (Fair-Trade)

Kultura i sztuka

Chcemy …

 • Umożliwić bezpłatne wejścia do miejskich muzeów
 • Stworzyć okrągły stół wszystkich instytucji kulturalnych, które mają siedzibę w Wolfenbüttel, niezależnie od ich sponsoringu.
 • Młodym ludziom od 16 roku życia (studentom, uczniom i stażystom) podarować zryczałtowaną stawkę za teatr
 • Więcej ofert kulturowych w wieczornym programie Lessingtheater dla młodzieży
 • Znacznie zniszczone obiekty i budynki historyczne, na przykład rotundę biblioteczną, zwizualizować poprzez metody rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality)

Sport i czas wolny

Chcemy …

 • Promować i wspomagać szczególnie te stowarzyszenia, które kierują się zasada Fair Play
 • Zaoferować dzień klubu sportowego na terenie Meesche Bürgersportpark
 • Poprawić jakość ścieżek w naszych parkach
 • Wzbogacić miejski basen publiczny Okeraue na zewnątrz o nowy krajobraz wodny dla małych dzieci i zacienić istniejący wodny plac zabaw
 • Udogodnić dojście do basenów pora letnią, poprzez drugie wejście od strony parkingu dla karawanów